You are currently viewing Директор ФИЦ СНЦ РАН, академик РАН Рындин А.В. поздравил Президента Академии наук Абхазии, академика АНА, иностранного члена РАН Джапуа З.Д. с юбилеем Академии наук Абхазии

Директор ФИЦ СНЦ РАН, академик РАН Рындин А.В. поздравил Президента Академии наук Абхазии, академика АНА, иностранного члена РАН Джапуа З.Д. с юбилеем Академии наук Абхазии

  • Post category:Новости